Lapsen mielipide kuuluu kaikille

Lyhyt ingressi teksti, joka tiivistää yhdellä lauseella oleellisen.

Lue lisää

Mielipiteen kartoituksella on väliä

Tuodaan tässä kappaleessa ilmi, mistä tässä hankkeessa on kyse. Kenelle haluamme viestiä, mitä haluamme tuoda esiin ja mitä varten haluamme kerota tästä aiheesta ylipäätänsä. Sidotaan viesti osaksi koko Pesäpuu ry:n toimintaa. Voidaan johdatella hieman tarkemmin aiheeseen, mutta pystyään isossa kuvassa.

Lapsen mielipiteen selvittämisen toimintamalli

Kokosimme materiaalia sosiaalityöntekijöille lapsen mielipiteiden, toiveiden ja ajatusten selvittämiseen lastensuojelutyön laadun parantamiseksi. Tässä esittelyssä maksimissaan kolme lausetta. Kiteytetään viesti, että tutkimalla näitä osa-alueita työntekijä on valmiimpi tekemään laadukkaampaa lastensuojelutyötä.

Sosiaalityöntekijän opas

Valmistautuminen

Kuinka valmistautua selvittämään lapsen mielipidettä. Maksimikuvaus kolmeen lauseen verran. Tällä tavalla tiiviisti.

Sosiaalityöntekijän opas

Mielipiteen selvittäminen

Ohjeita siitä, kuinka toimia lapsen kanssa tilanteessa, jossa lapsen mielipide tulisi saada esiin ja ohjata lasta itse ilmaisemaan oma kantansa.

Sosiaalityöntekijän opas

Mielipiteen merkitys

Tässä osassa keskitytään lapsen kanssa tehtyyn jälkityöhön ja ilmiöihin mihin mielipiteen julkitulo voi vaikuttaa.

Johdatus apuvälineiden käyttöön

Tuodaan tässä kappaleessa ilmi, mistä tässä hankkeessa on kyse. Kenelle haluamme viestiä, mitä haluamme tuoda esiin ja mitä varten haluamme kerota tästä aiheesta ylipäätänsä. Sidotaan viesti osaksi koko Pesäpuu ry:n toimintaa. Voidaan johdatella hieman tarkemmin aiheeseen, mutta pystyään isossa kuvassa.

Ohjaus dokumentointiin

Tuodaan tässä kappaleessa ilmi, mistä tässä hankkeessa on kyse. Kenelle haluamme viestiä, mitä haluamme tuoda esiin ja mitä varten haluamme kerota tästä aiheesta ylipäätänsä. Sidotaan viesti osaksi koko Pesäpuu ry:n toimintaa. Voidaan johdatella hieman tarkemmin aiheeseen, mutta pystyään isossa kuvassa.

Ohjaus esihenkilötyöhön

Tuodaan tässä kappaleessa ilmi, mistä tässä hankkeessa on kyse. Kenelle haluamme viestiä, mitä haluamme tuoda esiin ja mitä varten haluamme kerota tästä aiheesta ylipäätänsä. Sidotaan viesti osaksi koko Pesäpuu ry:n toimintaa. Voidaan johdatella hieman tarkemmin aiheeseen, mutta pystyään isossa kuvassa.