Esihenkilön tehtävät

Strateginen ratkaisu

Lapsen mielipiteiden selvittäminen ja niiden huomioon ottaminen asiakastyön eri vaiheissa ovat lapsen osallisuutta tukevia koko organisaation strategisia ratkaisuja. Organisaation johto tukee, ohjaa ja seuraa viestinnällään ja valinnoillaan kulttuuria, jossa lapsen kanssa tehtävä asiakastyö on mahdollista. Ilman lasten kanssa työskentelyä heidän mielipiteitään ei kuulla.

Rakenteiden luominen

Systemaattinen työskentely edellyttää säännöllisesti toteutuvien työkäytäntöjen toistuvuutta.

Vinkkejä toistettaviin käytäntäntöihin:

Kartoita, mitä säännöllisesti toteutuvia, lapsen mielipiteen selvittämistä tukevia työtapoja on olemassa sinun työryhmässäsi. Jatkakaa niiden toteuttamista.

Järjestä kehittämispäivä, jossa työryhmä voi yhdessä ideoida tarpeellisia rakenteita lasten mielipiteiden kuulemiseksi.

Ota käyttöön jokin säännöllinen rakenne, joka varmistaa, että sinun työryhmäsi lapsilla toteutuu mahdollisuus ilmaista mielipide, ja että se otetaan huomioon.

 

Lapsen mielipiteen selvittäminen rakenteena:

Luo itsellesi työtapa, jota suorittamalla seuraat, että

 • lapsen mielipide selvitetään lakisääteisesti ja kirjataan asiakastietojärjestelmään.
 • työntekijä tapaa kaikkia lapsia ikään ja kehitystasoon katsomatta.
 • työntekijä osaa määritellä jokaiselle lapselle sopivan tavoitteen.

 

Vinkkejä työtavaksi:
 • Henkilökohtaiset keskustelut ja asiakaslistan läpikäynti
 • Excel-taulukko seurannan ja tuen apuvälineenä: vastuutyöntekijä kirjaa päivämäärän, jolloin lapsen mielipide on kuultu. Esihenkilö seuraa taulukkoa ja tukee tarvittaessa.
 • Värikoodit asiakaslistaan: punainen (ei tietoa mielipiteestä) ja vihreä (mielipide selvitetty). Esihenkilö seuraa värikoodeja ja tukee tarvittaessa.

Lapsimyönteinen ilmapiiri

Ole kiinnostunut yhdessä työntekijän kanssa siitä, mitä lapsi ajattelee. Käännä puhe lapseen niissä tlanteissa, joissa keskustelu on ajautumassa aikuisten asioista keskusteluun. Miltä aikuisten elämäntilanteet näyttävät lapsen näkökulmasta?

Luo mahdollisuuksia lapsen kanssa työskentelyn työvälineisiin. Onko teillä lapsen tapaamishuone tai -tila? Millaisia työvälineitä siellä on?

 

”Meillä lasten mielipiteet selvitetään suoraan lapselta, koska se on lapsen oikeus ja mahdollisuus auttaa lasta.”

 

 

Työntekijän työajan priorisointi

Työntekijä tarvitsee apua ja tukea työajan käytön suunnittelussa, jotta lapselle ja lapsen ajatusten kirjaamiselle löytyy aikaa.

  • kannusta varaamaan kalenterista työaikaa lasten tapaamisille, esimerkiksi lasten tapaamispäivä.
  • auta työn priorisoinnissa: miten hallita asiakaslistaa? Kenen lapsen asia on tärkein?
  • tue rajaamaan aikuisten ja verkostojen kanssa tehtävää työtä.
  • luo teidän tiimiinne rakenne, jonka mukaan lapsen kanssa tapahtuva työ systematisoituu

Ole periksiantamaton: lapsen kanssa työskentely ja lapsen tapaaminen voi syödä resurssia tällä hetkellä, mutta se vapauttaa resurssia myöhemmin, sillä työskentely lapsen kanssa selkeyttää toimenpiteitä.

Esimerkki:

 

Meidän tiimissämme on työtapana, että jokainen lapsi tavataan ennen asiakassuunnitelmaneuvottelua. Tapaamisella on työvälineenä viestilintunen, jonka avulla lapselta kysytään hänen toiveitaan: mistä olisi tärkeää jutella neuvottelussa? Viestilintunen tuo lapsen terveiset neuvotteluun. Neuvottelun jälkeen työntekijä tapaa lapsen uudelleen ja vie neuvottelussa puhutut ja päätetyt asiat jälleen lapsen tiedoksi.