Tietoa meistä

 

”Jotta jokainen lapsi lastensuojelussa olisi turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu.”

Pesäpuu ry, lastensuojelun kehittämisyhteisö

 

Lapsen mielipiteen selvittämisen toimintamalli on kehitetty yhdessä 3–5-vuotiaiden lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, heidän vastuusosiaalityöntekijöidensä sekä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa. Toimintamallia on koekäytetty asiakastyössä ja muokattu palautteen perusteella.

Toimintamalli on kehitetty osana Kirahvityötä. Kirahvit-kehittämistyö on aloitettu Pesäpuussa keväällä 2017, ja sen tarkoituksena on vahvistaa pienten lasten osallisuutta lastensuojelun työkäytännöissä ja perhehoidon arjessa. Lue lisää Kirahvitoiminnasta.

Toimintamallin periaatteet koskevat myös isompia lapsia. Sivusto sisältää alle 12-vuotiaiden lastensuojelun asiakkaana olevien lasten tuottamaa tietoa sekä jo aikuistuneiden kokemusasiantuntijoiden kertomuksia.

Ajattelemme Kirahvityössä, että on etuoikeus tehdä työtä, jossa saamme kuulla lapsia ja heidän mielipiteitään sekä toiveitaan omista asioistaan. Kun teemme sen lapselle sopivalla tavalla hänen oikeuksiaan noudattaen, olemme ammatillisuuden ytimessä.

Toivomme kaikille antoisia mielipiteen selvittämisen prosesseja!

Olemme oppineet lasten kanssa tehtävästä kehittämistyöstä:

  • Lapset haluavat tulla kuulluksi ja vaikuttaa – se on myös heidän ihmis- ja perusoikeutensa.
  • Lapset osaavat ilmaista itseään – ikään tai kehitystasoon katsomatta.
  • Lapset tarvitsevat osallisuuteen aikuisen apua – osallisuus on opeteltava taito.
  • Lapset hyötyvät itseilmaisua tukevista välineistä ja menetelmistä – on ammattitaitoa tarjota heille niitä.