Lapsen oman mielipiteen selvittäminen lastensuojeluasioissa

Toimintamalli lastensuojelun ammattilaisen avuksi. Malli antaa tietoa ja ideoita lapsen ajatusten, toiveiden ja tarpeiden kuulemiseen ja käyttämiseen sosiaalityössä – painopisteenä alle kouluikäiset lapset.

Lue lisää

”Sossujen on tärkeä kuulla mitä mieltä lapset on asioista.”

Pesäpuu ry on kehittänyt tämän sivuston osana lapsen osallisuuden kehittämistyötä yhdessä lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja ammattilaisten kanssa.

Lapsen mielipiteen selvittäminen on lapsen osallisuuden vahvistamista: lapsi saa tietoa asioistaan sekä kertoa mielipiteensä, joka huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Lapsen mielipide tarkoittaa hänen kokemuksiaan, toiveitaan ja ajatuksiaan omasta elämästään. Mielipiteen selvittämisen tarkoituksena on kuulla lasta sekä kerätä lapsen tapaamisten aikana havaittu ja saatu tieto. Tätä tietoa on tarkoitus käyttää lapsen asioihin liittyvässä päätöksenteossa sekä sosiaalityön asiakassuunnitelmassa.

Lapsen mielipide ei välttämättä ole kyllä tai ei – vaan lapsen omien ajatusten kokonaisuus. Kyse on inhimillisesti tärkeästä ja oikeudellisesti velvoittavasta työstä.

Lue lisää lasten oikeuksista ja osallisuudesta.

Lapsen mielipiteen selvittämisen toimintamalli

Toimintamalli sisältää kolme osiota: mitä tehdä ennen mielipiteen selvittämistä, miten työskennellä lapsen kanssa ja mitä tehdä sitten, kun lapsi on ilmaissut omat mielipiteensä, toiveensa ja tarpeensa. Toimintamallissa on kyse prosessista, josta vastuun ottaa työntekijä, mutta jota ei voi tehdä ilman lasta.

”Jotta he voivat auttaa lapsia. Se on heidän työ.”

Valmistautuminen

Kuinka valmistautua lapsen mielipiteen selvittämiseen?

”Sosiaalityöntekijä järjestää tapaamisia.”

Mielipiteen selvittäminen

Keinoja lapsen kohtaamiseen ja lapsen kanssa työskentelyyn.

”Sit tietää mitä sille lapselle on tapahtunut.”

Mielipiteen vaikutus

Mitä tehdä sen jälkeen, kun lapsen mielipide on selvitetty?

”Vai saako vaa aikuiset päättää kaikki asiat?”

Lasten monimuotoiset itseilmaisun tavat

Pienellä lapsella ei ole aina sanoja, mutta hänellä on paljon ajatuksia, joista hän haluaa kertoa. Työntekijöinä voimme auttaa lasta ilmaisemaan itseään tarjoilemalla hänelle siihen erilaisia keinoja. Erilaiset lastensuojelutyöhön kehitetyt työvälineet voivat antaa lapselle mahdollisuuden tuottaa ajatukset sanoiksi.

Tässä osiossa esittelemme sijaishuollossa asuvien lasten kanssa yhdessä kehitettyjä työvälineitä. Kaikki työvälineet on koekäytetty lasten kanssa, ja lapset ovat osallistuneet välineiden tai niiden äärellä tapahtuvan toiminnan ideointiin.

Dokumentointi

Miian tarina:

”Kun täysi-ikäistyttyäni pääsin tutkimaan minusta ja elämästäni tehtyjä kirjauksia, jännitti se minua kovasti. Toisaalta odotin ja toivoin, että saisin noista papereista vastauksia kysymyksiin, joita minulle oli menneisyydestäni herännyt. Millainen kotitilanteemme todella oli ennen sijoitustani? Millaista apua meille oli tarjottu ennen huostaanottoon päätymistä? Miten yhteydenpitoon jossain vaiheessa liittyneitä rajoituksia oli perusteltu?

Toisaalta pelkäsin, miten kuvani elämästäni – ja omasta itsestäni – muuttuisi asiakirjojen lukemisen myötä. Perustuivatko muistikuvani joistain tilanteista todellisuuteen vai omaan kuvitelmaani? Millaisena minut oli nähty läpi näiden vuosien?

Oivalsin, että laskin hyvin paljon toivoa sen paperipinon varaan, joka eteeni pöydälle laskettiin. Oivalsin senkin, että noilla papereilla voisi olla hyvin suuri merkitys sille, miten loppuelämäni ajan jäsentäisin kaikkea tapahtunutta ja jopa omaa identiteettiäni. Toivoin, että vuosien saatossa vaihtuneet työntekijät olivat kirjausten kautta onnistuneet rakentamaan elämästäni ja sen vaiheista edes jonkinlaisen kokonaisuuden, jota voisin hyödyntää elämäntarinani palasia kootessani.”

Esihenkilön tehtävät

Esihenkilötyöllä voi vahvistaa ja varmistaa lasten mielipiteiden selvittämistä. Johtamisella, tukemisella ja esimerkkinä toimimisella voit mahdollistaa laadukasta ja vaikuttavaa lastensuojelutyötä, jossa kaikenikäisten lasten oikeus mielipiteeseensä ja omiin asioihinsa vaikuttamiseen toteutuu.