Mitä sosiaalityöntekijän on hyvä tietää 3-5-vuotiaan ikä- ja kehitystaidoista?

Leikki-ikäisillä lapsilla on paljon taitoja, joiden avulla hän osaa muodostaa mielipiteen.

 • 3-5-vuotias lapsi osaa osoittaa hyvin- ja pahoinvointiaan toiminnan, tunnereaktioiden ja kehonkielen avulla.
 • 3-5-vuotias lapsi osaa vastata konkreettisiin kysymyksiin:
  • mitä toivot kun menet nukkumaan
  • mikä äidin kotona on mukavaa? mikä ikävää?
  • minkä merkin haluat antaa aikuiselle, kun haluat lopettaa puhelun äidin kanssa?
  • mistä aikuinen voi tietää, että sulla on ikävä iskää?
  • mikä helpottaa ikävää?
  • tähän vähän kunnianhimoa enemmän kysymyksiin
 • Leikki-ikäinen lapsii hyötyy konkreettisesta kielestä ja konkretisoivista aikakäsityksistä

Kiinnitä huomiotasi lapsen:

 • Toimintaan: Kenelle lapsi puhuu? Kenelle lapsi vie lelunsa? Keneen lapsi ottaa kontaktia? Leikkiikö innoissaan? Keneltä hakee lohdutusta tai turvaa?
 • Tunnereaktioihin: Missä kohdin lapsi hymyilee tai menee apeaksi? Mitä tunteita hänestä on havaittavissa eri aiheita käsiteltäessä?
 • Kehonkieleen: Milloin lapsi vetäytyy? Milloin lapsi tulee kohti? Kenen syliin hän menee? Ketä hän välttelee?

Miksi sosiaalityöntekijän tulee huomioida lapsen tärkeät ihmissuhteet päätöksenteossa?

 • Lapsen kiintymys häntä hoivaavaan aikuiseen on lapselle merkittävä hyvinvointia tuottava ja ylläpitävä osa-alue
 • Lasta koskevissa päätöksissä tärkeä huomioida tämä näkökulma
 • Lapsi muodostaa kiintymyssuhteen 0-3v aikana niihin, jotka häntä ensisijaisesti hoitavat
 • Katkeamiset lapselle tärkeissä ihmissuhteissa voivat traumatisoida lasta ja heikentää lapsen mahdollisuutta kiinnittyä seuraavaan asuinpaikkaan
 • Useat katkeamiset tärkeissä ihmissuhteissa voivat vaarantaa/vaarantaa lapsen kehityksen monella tasolla
 • Kykenemättömyys kiinnittyä hoivaaviin aikuisiin näkyy/voi näkyä esimerkiksi kaverisuhteissa, tunnesäätelyssä, kognitiivisessa suoriutumisessa koulussa
 • Siksi kiintymyksen säilyttäminen hoivaavaan aikuiseen tulisi olla korkea prioriteetti

Kuinka sosiaalityöntekijä voi toiminnallaan auttaa lapsen turvallisuuden tunteen kehittymistä

 • Sosiaalityöntekijä voi vaikuttaa siirtymätilanteen hallinnointiin välttämällä ei tarpeettomia yhtäkkisiä katkoksia, jotka voivat haitata/sabotoivat seuraavaa vaihetta. Jos lapsen tärkeät ihmissuhteet katkaistaan yhtäkkiä, lapsi ei lähde/lapsen on vaikea lähteä kiintymään uuteen paikkaan
 • Sijoituksen onnistumisen, eli lapselle turvallisen siirtymän ja sen käsittelyyn mahdollistavan ajan mahdollistaminen on lapsen etua vahvistavaa toimintaa
 • Siirtymisvaiheen (perheen jälleenyhdistäminen, sijaishuoltopaikan muutokset) huolellinen työskentely (mm. surutyö, prosessointi) auttaa lasta ehtimään luopumaan edellisestä paikasta ja kiinnittymään paremmin uuteen hoivaavaan tahoon